Tài Khoản Ngân Hàng

Các tài khoản ngân hàng của ShopMrHeo ! [Để QK thuận tiện chuyển khoản]

+ Ngân hàng Vietcombank - Chi Nhánh Bình Tây:
Chủ tài khoản: NGUYỄN ĐÌNH NHỰT
Số tài khoản: 0251 0027 00033

+ Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tân Bình:
Chủ tài khoản: NGUYỄN ĐÌNH NHỰT
Số tài khoản: 6360 205 241485

+ Ngân hàng ACB - Chi nhánh Bảy Hiền:
(QK có thể chọn chi nhánh Tân Bình hoặc Tp.HCM nếu CK từ ngân hàng khác)
Chủ tài khoản: NGUYỄN ĐÌNH NHỰT
Số tài khoản: 1484 13489

+ Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Q4:
Chủ tài khoản: NGUYỄN ĐÌNH NHỰT
Số tài khoản: 0600 5718 8017

+ Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quang Trung:
Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN VƯỢNG
Số tài khoản: 0104 666 605